çar çur

fene

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • car — 1. car [ kar ] conj. • v. 1170; lat. quare « c est pourquoi »; critiqué au XVIIe par les puristes 1 ♦ Conjonction de coordination qui introduit une raison expliquant ce qui précède, qui justifie ce qu on a dit. (REM. Ce mot est plus abstrait et… …   Encyclopédie Universelle

  • çarə — is. <fars.> 1. Bir şeyin əldə edilməsinə, bir nəticəyə gəlməyə, çətin bir məsələnin həllinə mane olan əngəlləri aradan qaldırmaq üçün lazım olan çıxış yolu; tədbir, vasitə, əlac. Çarə aramaq (axtarmaq, görmək) – çıxış yolu axtarmaq, əlac… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çarəsiz — 1. zərf Əlacsız, əlacı kəsilərək, məcbur olaraq, naçar. Durdum, mağaranın ağzından içəri baxdım. Bir şey görmədim, çarəsiz mağaraya girdim. A. Ş.. Rəna gedən zaman dönüb baxdı qız; Neyləyə bilərdi, baxdı çarəsiz. M. R.. Çarəsiz qalmaq – məcbur… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ker- — an unstressed syllable prefixed to onomatopoeic and other expressive words, usually forming adverbs or interjections: kerflop; kerplunk; ker splosh. Also, ca , ka . [perh. < Scots dial. car , cur , currie (as in carfuffle, carwhuffle to… …   Universalium

  • ker- — aff. an unstressed syllable prefixed to onomatopoeic and other expressive words, usu. forming adverbs or interjections: kerflop; kerplunk; ker splosh. Compare ca ,ka • Etymology: perh. < Scots dial. car , cur , currie (as in carfuffle,… …   From formal English to slang

  • çag çug — gürültü, çar çur III, 128 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • current — cur|rent1 [ kʌrənt ] adjective usually before noun *** happening or existing now: Production is likely to remain at current levels. the current situation/climate: There are several reasons for the current political situation. the current trend… …   Usage of the words and phrases in modern English

  • fuf — cur·fuf·fle; fuf·fle; ker·fuf·fle; car·fuf·fle; …   English syllables

  • Liste de locutions latines — Cet article contient une liste de locutions latines présentée par ordre alphabétique. Pour des explications morphologiques et linguistiques générales, consulter l article : Expression latine. Sommaire  A   B … …   Wikipédia en Français

  • ri — abac·te·ri·al; ab·de·ri·an; ab·ka·ri; ac·an·thop·te·ri; ac·an·thu·ri·dae; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·na; ac·a·ri·nar·i·um; ac·a·ri·nol·o·gy; ac·a·ri·no·sis; ac·ces·so·ri·al; ac·ces·so·ri·us; ac·ci·pit·ri·dae; ac·cus·a·to·ri·al; acera·the·ri·um;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.