övmek

içine sinme

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • övmek — i, er Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • methiye düzmek — övmek, övgü şiiri yazmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ballandırmak — nsz İmrendirecek biçimde övmek Ballandırarak anlattığı bu başarıların parlaklığına ben de inanabileyim isterdim. O. Pamuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cilalamak — i 1) Cila sürerek parlatmak, cila vurmak 2) argo Övmek 3) argo Tat katmak Akşama Canfendi nin yaptığı bu lezzetli yemek, rakıyı ve eğlenceyi cilalamıştı. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ilahi — 1. is., ed., müz., Ar. ilāhī Tanrı yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım Bütün gün genç kızlar ilahiler söylemişlerdi. Ç. Altan 2. ünl., Ar. ilāhī Bu ne hâl, ne tuhaf gibi şaşma, sitem bildiren bir söz İlahi Eda abla! Güzele… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kaside — is., ed., Ar. ḳaṣīde On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • koltuklamak — i 1) Koltuğu altına almak Tablolarını koltuklayarak İstanbul a dönerken, Etimesgut köyünün elektriklerini görmüş. F. R. Atay 2) Koltuğa girmek Karşıladılar, koltuklayıp içeri aldılar. 3) mec. Kıvanç verecek biçimde övmek, koltuklarını kabartacak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • methetmek — i, der, Ar. medḥ + T. etmek Övmek Evet kendimi methediyorum, bile bile methediyorum, bana deli doktor derler... P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • methiye — is., esk., Ar. medḥiyye 1) Övgü 2) ed. Bir kimseyi veya bir şeyi övmek için yazılmış şiir Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller methiye düzmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • naat — is., esk., Ar. naˁt 1) Bir şeyin niteliklerini övme 2) ed. Hz. Muhammed in niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.