öküz arabası

kağnı

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • öküz arabası — is. Öküz koşulmuş araba Çeşmenin önünde birkaç öküz arabası ve bir dizi kağnı dinleniyor. A. Gündüz Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller öküz arabası gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öküz arabası gibi — çok yavaş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öküz — is. 1) Çift sürmekte, kağnı çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi. Ö. Seyfettin 2) mec. Bön, görgüsüz, kaba, anlayışsız, yeteneksiz kimse 3) argo Cıvalı zar Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • araba — is. 1) Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı Ve arabayı dörtnala ileri sürdü. H. Taner 2) sf. Bu taşıtın aldığı miktarda olan İki araba saman. Bir araba kömür. Birleşik Sözler araba araba araba falakası araba mezarlığı araba… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kağnı — is. İki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası Kağnıyı araba ile, kamyonet ile değiştiriyor. E. İ. Benice Birleşik Sözler kağnı arabası kağnı mazısı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller kağnı gibi gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KAĞNI — (Kağlı) İki tekerleri dingille sâbit öküz arabası …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yedək — is. 1. Heyvanı çəkib arxasınca aparmaq üçün boynuna və ya boyunduruğuna bağlanan ip. İnəyi yedəyindən tutub çəkmək. – Hacı Rüstəm gəlib cəddinin payını istədi. Köç əhli etina eləmədi. Atının yedəyindən tutub, alaçıqları bir bir gəzdi. Ə. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əjdaha — is. <fars.> 1. Ağzından od püskürən, insan və heyvanları udan, qanadlı nəhəng, ya ilan şəklində təsəvvür olunan mövhum bir heyvan. Yeddibaşlı əjdaha (nağıllarda). – <Nağılların qəhrəmanları> divlərlə, əjdahalarla pəncə pəncəyə gəlib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.