kaba süt

doğumdan sonra hayvanlardan alınan ilk süt, ağız

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • užukaba — užùkaba sf. (1), ažùkaba (r.) (1); SD442 žr. užkaba: 1. RtŽ. 2. SD442, Sut, LsB210 Kalė skabas, vinis, sukabas, ažukabas J.Šliūp. Jie durų užùkabų nepatepa, užtai ir girgžda Pun. 3. pakraštys, užkampis: Debesys slapta jo, nežiūri mūsų daiktų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutverti — 2 nutverti, nùtveria, nutvėrė Š, Rtr, NdŽ, KŽ; Q27, SD1129, SD78,388, H, H171, R, MŽ, Sut, N, M 1. tr., intr. nučiupti, pagriebti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Šuva nutvėręs už kelnės dantimis duskina J. Iš nejučių nutverk J. Plaukų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiekti — 1 prisiekti, prisiẽkti, ia, prìsiekė žr. 1 pasiekti: 1. Q651, Š, DŽ, NdŽ Prisiekiau puodą ant lentynos Jn(Kv). Kaži, ar bus bent geldoj užtenkamai vandens, kad jie galėtų prisiekti atsigerti? I.Simon. Prisieko lovio ir išgėrė [v]andinį Rdn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skridulys — skridulỹs sm. (3b) Š, DŽ, NdŽ, LKAI128(Žml), skridùlis (2), skrydū̃lis (2), skrìdulis (1) KŽ, skrydulỹs (3b) žr. skridinys: 1. Sut, DŽ Ir pradeda skrieti šenlink iš tolo pailgu skryduliu aplink rš. | prk.: Lietuviška gi terminoliogija vos tik …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — 1 ùž praep. Š, Rtr, FrnW; H, H176, Q284, R, MŽ, Sut, LL176, àž (r.) Š, J.Jabl, FrnW, žù Žrm, Asv, Nč I. erdvės santykiams reikšti. 1. su gen., dat., acc., instr. reiškiant veiksmo vietą ne priekinėje kieno pusėje: Už tvora yra akmuo J. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • inek — is., ği 1) Dişi sığır 2) argo Çok çalışan öğrenci 3) kaba İbne 4) sf., mec. Aptal, bön Birleşik Sözler inekhane inek yağı sağmal inek denizineği Macar ineği süt ineği …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ivesi — is., hay. b. Genellikle Güneydoğu Anadolu da yetiştirilen, başı kahverengi, kirli sarı veya siyah olan, vücudu beyaz, yapağısı kaba ve karışık olan, süt verimi yüksek bir koyun türü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • silo yemi — is. Su yönünden zengin, dayanıklılığı düşük, her tür kaba yemin silo kabı adı verilen kaplarda, havasız ortamda, belli bir süre süt asidi bakterileri mayalanmasına tabi tutulmaları sonucu elde edilen yem …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • skilandis — sm. (1) 1. JbL212, Lpn86, R, MŽ, Q209, Lex40, N, K, Sut, M, L, Rtr, RtŽ, Š, DŽ, LKAI85(Krž, Lkv, Kdl, Vlkš, Dt, Rd, Kri, Slč, Rš, Čb, Ob, Avl, Rgv, Tr, Rm, Brb) kapotos ar maltos mėsos, sukimštos į kiaulės skrandį, rūkytas gaminys: Skrandis arba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smertis — ×smer̃tis (brus. cмepць) sf. (2) Rtr, NdŽ, Km, Krok, Ėr; CII584, H, L, sm. (2) NdŽ, Bt; CII584, H, R, MŽ471, N, ies sm. (2) K, NdŽ; R, N, smertìs sf. (4) 1. Q525, Sut, Kos94, N, K, PK37 mirtis: Būtų gražu gyvent, ale smer̃tis Km. Kap jiej gyvena …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.