ıkıltı

güç nefes alış

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • įkilti — įkìlti intr. 1. keliantis atsirasti kame: Paukštis įkìlo debesin Š. 2. pasikelti, iškilti (aukštyn): [Saulė] aukščiaus įkyla, ir dienos prasitęsia BM318. 3. įsisiautėti, pasikelti: Prajusį [= praėjusį] rudenį įkìlo didelis vėtras StngŽ66.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkilti — atkìlti intr. 1. ateiti, atvykti, atkeliauti: Led atkilaũ pas tavę, t. y. atėjau J. Iš kur atkilai, kuriais keliais? rš. Pagaliau atkìlo ir patys garbingieji svečiai Rs. Aplink pavakarę ir atkìlsu Slnt. Tyčioms buvo par jūrą atkilęs S.Dauk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškilti — iškìlti intr. 1. pakilti (aukštyn): Kur jau saulė iškilo, laikas prie darbo Žem. Saulelė, iškilusi į pusryčius, karštai ėmė kaitinti Žem. Negali aukščiau paties savęs iškilti J.Jabl. Vieversėlis iškilo į dangaus aukštybes J.Balč. Iškils juodas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kilti — kìlti, kỹla ( sta, kỹlna), o intr. 1. keltis aukštyn: Kyla aukštyn darbininkų – revoliucijos vėliava (sov.) rš. Aukštyn kilo milžiniški dulkių debesys J.Dov. Migla kỹlna Lkv. Raudona saulė kilo iš Rytų ant darbo rankų kruvinų, pūslėtų T.Tilv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukilti — nukìlti intr. 1. nuvykti, nukeliauti kur: Iš mūsų pelėdų gana toli pietvakarių kryptimi nukyla mažasis apuokas T.Ivan. Reikia į miestą nukìlt Alvt. Kaip laimingai nukilote į Vilnių? Pkr. Kur buvai nukìlęs? Grz. Nukìlome į pievas su maža… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakilti — pakìlti intr. 1. užlipti kur aukštai: Elena net nepajuto, kaip pakilo į kalną rš. Čikas pakilo laiptais aukštyn rš. Į tribūną pakyla Stalininės premijos laureatas (sov.) sp. 2. pasikelti aukštyn: Rogės ūmai pakilo į orą, atsitrenkė į kažką ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkilti — parkìlti intr. 1. pareiti, parvykti (namo): Vyrai parkìlsta iš jomarko Tl. Ar tat jau parkilai iš Užvenčio? Užv. 2. atsidanginti, atvykti iš kitur čia gyventi: Į Naumiestį neseniai parkilo naujas advokatas rš. kilti; atkilti; įkilti; iškilti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkilti — intr. persikelti: Mikalojus buvo tik perkilęs į savo naująją sodybą rš. kilti; atkilti; įkilti; iškilti; nukilti; pakilti; parkilti; perkilti; prakilti; prikilti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakilti — prakìlti intr. 1. sukilti iš miego: Teip bijojau naktį; kai prakilo visi, smagiau pasidarė Bsg. 2. praturtėti, turtingesniam pasidaryti: Kol jis neturtingas, tai teisingas, o kad jis prakìltų, tai būtų pasiutęs Skr. kilti; atkilti; įkilti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikilti — prikìlti intr. 1. kam rūgstant, pučiantis, pasidaryti pilnam: Prikìlo duonos (alaus) kubilaitis su kaupu Šts. Pilnas dubuo prirūgęs (prikilęs) tešlos rš. 2. kam kylant pasidaryti pilnam, prisipildyti: Pievelė prikilo vandens Grg. Prikilo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.