asılmak

birşeyi bulunduğu yerden çıkarmak için çekmek

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • asılmak — I, 196 uzamak, uzatılmak, I, 196bkz: esilmek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • asılmak — nsz, e 1) Asma işi yapılmak veya asma işine konu olmak Yan yana asılmış aynı boyda tablolar gördük. B. R. Eyuboğlu 2) Bir yere tutunup sarkmak 3) Tutup çekmek Çocuk annesinin eteğine asıldı. 4) Hızla eline almak Hemen küreklere asıldı. 5) Boynuna …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aşılmak — nsz Aşma işine konu olmak Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İngiliz ipi ile asılmak — İngiliz sicimi ile asılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İngiliz sicimi ile asılmak — bir işi ustasına yaptırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yakasına asılmak (veya yapışmak) — (birinin) hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak Sonra eşyaya bir zarar gelecek olursa Gülsüm ün yakasına yapışıyordu. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • suratı bir karış asılmak — öfkelenmek, kızmak ve somurtmak Hemen suratları bir karış asılır, ona bir sövüp saymadıkları kalır. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yüzü asılmak — somurtmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ardılmak — e, hlk. 1) Birisinin sırtına asılmak 2) Sataşmak, çatmak 3) mec. Musallat olmak, asılmak, takılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • asılma — is. Asılmak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.