hayır mı şer mi

iyi mi kötü mü

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • şer — is., rri, Ar. şerr 1) Kötülük, fenalık Senin başına bir şeyler gelecek ama hayır mı desem, şer mi desem... A. Ş. Hisar 2) sf. Kötü, fena Birleşik Sözler ehvenişer Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller şerrine lanet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağzından hayır çıkmazsa bari şer söyleme — lehte konuşmuyorsun, hiç olmazsa aleyhte de konuşma anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TESVİB — Sevab vermek demektir. Sevab da ceza gibi, hayır veya şer herhangi bir şeyin karşılığıdır. Sevab, hayırda meşhur olmuştur. Lisanımızda da ceza, şerde kullanılmıştır. (E.T …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAYRAT — (Hayr. C.) Sevap için Allah rızâsı yolunda yapılan iyilikler. Haseneler.Hayır iki çeşittir. Birincisi: Mutlak hayırdır; her halde, herkes için rağbet edilir ve sevilir, herkes için iyidir. İkincisi: Mukayyed olan hayırdır; birisinin yanında hayır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Gramática del turco — Contenido 1 Olmak Eylemi (Los verbos Ser y Estar) 2 Contenidos 2.1 Introducción 2.2 Partes de la oración …   Wikipedia Español

  • ŞERR-İ MAHZ — Sırf şer. Hiç hayır ciheti olmayan şer ve musibet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ağız — 1. is. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü 2. is., ğzı, anat. 1) Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk 2) Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü Küçük bir ağız. 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • EZDAD — Zıdlar. Mukabil ve muhalif olan şeyler. Birbirinin tersi veya zıddı olanlar.(Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ki, her tarafa uzanmış, kök atmış: Hayır şer, güzel çirkin, nef zarar, kemâl noksan, ziya zulmet, hidayet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEFF Ü NEŞR — Edb: Bir yazı veya şiirde söz simetrisi yapma san atıdır. Önce iki veya daha fazla kelimeyi sıralamak, sonra da onlarla alâkalı şeyleri söylemek. İki çeşidi vardır;1 Leff ü Neşr i Müretteb (Düzenli leff ü neşir) : Birinci cümlede sıralanan… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VA'D — Söz verme. Söz verilen şey. Bir kimsenin yapacağına veya yapmayacağına dâir söz vermiş olduğu husus. Bir şeyi yapmak veya bir şey için söz vermek va ddır. Hayır işlenecek iş için masdar va d veya vaide dir. İşlenecek şey şer ise; ev ide denir.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.