gütmek

inek vb. hayvanları yayıltmak

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • gütmek — i, der 1) Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek 2) nsz, mec. Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak Amaç gütmek. Kin gütmek. 3) mec. Bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • davar gütmek — 1) sürüyü otlatmak, korumak ve gerektiğinde süt sağmak Davar güden, tarlaya bakan, odun kesmeye giden hep benim... Y. K. Karaosmanoğlu 2) argo işe yaramayan, aptal veya acemi insanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maksat gütmek — bir işi yaparken gizli amaç beslemek Hiçbir maksat gütmeyerek yaptığım bu ufak tefek hizmetler boşa gitti. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • menfaat gütmek — çıkarını ön planda tutmak Hayatımda hiçbir zaman menfaat gütmedim, paragözlü olmadım. S. M. Alus …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • politika gütmek — politika izlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • amaç gütmek — bir amacı gerçekleştirmeye çalışmak Dernekler, 13 üncü maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi siyasi amaç güdemezler. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hedef gütmek — asıl amaç olarak belirlemek Metin yayını ve çeviri: insancı davranış bu çalışmayı hedef güder. A. Erhat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kin gütmek — öcünü alıncaya kadar kininden vazgeçmemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • davasını gütmek — (bir şeyin) sürekli olarak bir konuyu savunmak veya gündemde tutmak Bütün edebiyatım, Tanin gazetesinin cumartesi sayılarında garpçılık davasını gütmekle geçiyor. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kan gütmek — kan dökerek öç almak istemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.