gecirgen

ısırgan otu

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • geçirgen — sf., fiz. 1) Gaz, sıvı vb.ni içinden kolaylıkla geçiren 2) jeol. Sıvıların geçmesine elverişli (kayaç), geçirimli Birleşik Sözler yarı geçirgen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yarı geçirgen — sf., fiz. Aynı eritici içindeki iki eriyiği birbirinden ayıran ve eriticiyi geçirdiği hâlde erimiş cisimleri geçirmeyen (çeper) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geçişme — is. 1) Geçişmek işi 2) biy. Yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış iki sıvının karşılıklı geçerek birbirine karışması 3) fiz. Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geçirimli — sf. Geçirgen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hemodiyaliz — is., tıp, Fr. hémodialyse Geçirgen bir zardan süzerek zehirli artıkları ayıklamak ve kanı temizlemek için kullanılan tedavi yöntemi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kütin — is., bit. b., Fr. cutine Bitkilerin kütiküllerini oluşturan, geçirgen olmayan, bal mumu yapısında madde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yarı — sf. 1) Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf 2) Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan Yarı yolu aldık. Yarı mesafede. 3) is. Futbolda 45 dakikalık her iki devreden biri Birinci yarıda dört gol attık. 4) zf. Gereğinden az, tam… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yarı geçirgenlik — is., ği Yarı geçirgen olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.