eylemek

biraz beklemek, bir müddet beklemek

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • eylemek — yar Etmek, yapmak Arap atlar yakın eyler ırağı. Dadaloğlu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ... den eylemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ...-den eylemek — yoksun bırakmak Yurdumdan yuvamdan eyledi beni / Yârsız dünya malı bana pul gibi. Âşık Veysel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • abat etmek (veya eylemek) — 1) bayındır duruma getirmek 2) zenginleştirmek 3) rahata kavuşturmak, gönendirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • azat etmek (veya eylemek) — 1) serbest bırakmak, salıvermek 2) esk. köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • daim etmek (veya eylemek) — sürekli kılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göç etmek (veya eylemek) — 1) oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek Kalktı göç eyledi Afşar elleri. Dadaloğlu 2) mec. ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihraz etmek (veya eylemek) — kazanmak, elde etmek, erişmek Ölenler şehitlik mertebesini ihraz eyler. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inayet etmek (veya eylemek) — iyilik ve yardım etmek, kayırmak, lütfetmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istizan etmek (veya eylemek) — yetki istemek, izin istemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kabul etmek (veya eylemek) — 1) bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak Kabul ettiler, meclis dağıldı. M. Ş. Esendal 2) yanına, katına almak ... beni bahçesinde çınar ve dut ağaçlarının gölgesinde kabul etti. A. Haşim 3) bir armağanı almak 4) onaylamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.