erişmek

uzanmak

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • erişmek — e 1) Varılması zamana, emeğe bağlı olan veya uzakta bulunan bir amaca varmak, ulaşmak Genç yaşında üne erişmiş, yönettiği oyunlar afişlerden inmemiş. N. Cumalı 2) Bir yere ulaşmak, varmak Boyu bir elli beş olduğu için eli ancak on beşinci düğmeye …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • imdadına erişmek — yardım etmek üzere harekete geçmek Hakkı Bey karısının imdadına erişti. Selma Hanım ın müşkül bir vaziyette kaldığını hissederek söze karıştı. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nail olmak — erişmek, ulaşmak, kavuşmak Ondan öteki hayvanların kaçmadığını görünce emeline nail oldu. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kurmak yuwmak — erişmek, varmak, mal vererek gönül almak, III, 62bkz: yawsamak, yüwmek, yüwsemek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • yewtilmek — erişmek; olgı*nlaşmak. II I, 81, 356bkz: yıgılmak, yuwulmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • nail olmak — erişmek; kavuşmak …   Hukuk Sözlüğü

  • ermek — e, er 1) Erişmek, kavuşmak Nereden geldiğini anlamadığı bir ataklığa ermişti. N. Cumalı 2) Yetişip dokunmak Eli tavana ermek. 3) nsz Bitkiler veya bunların ürünleri olgunlaşmak Ekinler ermeden biçilmez. 4) nsz, din b. Kendini Tanrı yoluna vermiş… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • usul — 1. zf., esk. 1) Alçak sesle Ala gözlü benli dilber / Usul söyle söz ederler Karacaoğlan 2) Yavaş bir biçimde 2. is., lü, ç., Ar. uṣūl 1) Kökler, asıllar 2) Bir kimsenin ana, baba, dede ve nineleri 3. is., lü, Ar. uṣūl 1) Bir amaca erişmek için… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yöntem — is. 1) Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem 2) Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot Birleşik Sözler yöntem bilgisi yöntem bilimi bulgusal yöntem sarmal yöntem çalışma yöntemi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yöntem bilgisi — is. 1) Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul ve sistemlere ilişkin bilgi 2) Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yola ilişkin bilgi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.