edevat

tamir için kullanılan takım, takımlar

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • edevat — is., ç., esk., Ar. edevāt Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü Taş binanın bir odasını mantarlardan, çivilerden ve balıkçı edevatından bir döşeme bürümüştü. S. F. Abasıyanık Birleşik Sözler alet edevat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • edevât — (A.) [ تاودا ] avadanlık, araçlar, aletler …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • EDEVAT — (Edat. C.) Aletler. Takımlar, parçalar. * Gr. Fiil veya isimlere eklenen küçük kelime veya harfler. Edatlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDEVAT-I KİTABET — Yazı vasıtaları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • alet edevat — is., ç. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için kullanılan araçlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alet — is., Ar. ālet 1) Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne 2) Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum. F. R. Atay… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düzen — is. 1) Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem 2) Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması 3) Yerleştirme, tertip Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CİHAZ — Âlet ve edevat.* Gelinin lüzumlu şeyleri. Çeyiz. * Cenazenin kaldırılması için lâzım olan eşya …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CİHAZAT — (Cehâzât) (Cihâz. C.) Cihazlar, maddî manevî âletler, lüzumlu edevat …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SAZ — f. Kamış. * Bir çalgı âleti. * Takım, silâh, edevat. * Ustalık. * At takımı. * Düzen, tertip, sıra. * Öğrenme. * Kuvvet, kudret. * Menfaat. * Benzer, misil, eş. * Hile …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.