denetlemek

kontrol etmek

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • denetlemek — i Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • murakabe etmek — denetlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teftiş etmek — denetlemek Hayatının bütün yazlarını Makedonya da geçirir, teşkilatı teftiş ederdi. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nezaret etmek — denetlemek, bakmak Sevincimi belli etmemek için tekerleklerin çıkarılmasına hâlâ nezaret ediyorum. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • borsa komiseri — is. Borsalarda günlük alım satım işlemlerini, fiyat dalgalanmalarını denetlemek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından atanan görevli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denetleme — is. 1) Denetlemek işi 2) Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol Birleşik Sözler denetleme kurulu denetleme raporu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller denetleme yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denetleyivermek — i Çabucak veya ansızın denetlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • doğrulama — is. 1) Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon 2) fel. Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin bütünü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dolaşmak — nsz 1) Gezmek, gezinmek Belki otuz defa belki kırk defa, otelin merdivenlerini inip çıkıyor, her yeri dolaşıyor. M. Ş. Esendal 2) Doğru gitmeyip yolu uzatmak Bu yoldan giderseniz çok dolaşırsınız. 3) Dönüp başka bir yönden gelmek Dolaş da arka… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • edilgin — sf. 1) Hareketi ve etkisi olmayan, pasif Hiç kavgaya dönüşmemiş, edilgin bir dargınlıktı bu. A. İlhan 2) fel. Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisinde kalan, münfail, pasif, etkin karşıtı 3) ruh b. Olayların… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.