damağı

nezle

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • dili damağına yapışmak (veya dili damağı kurumak) — susuzluktan ağzı kurumak, çok susamak Kupkuru dili damağına yapışıyor, boğazından midesine doğru... E. E. Talu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • damaq — 1. is. 1. Ağız boşluğunun üst tərəfi. Damaq səsi dilç. – tələffüz edərkən dilin damağa toxunması nəticəsində çıxan səs. Damaq saitləri. 2. Ağız mənasında. Usta papirosu damağına salıb başladı işini. C. M.. Qüdrət iri barmaqları arasındakı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kef — is. <ər.> 1. Ruhi və ya səhhətcə vəziyyət; hal, əhval. Kefin necədir? Kefini soruşmaq. Bu gün kefim yaxşı deyil. – Böyükxanım Qulamxanın kefini pərt görüb danışdırmağa cürət etmirdi. M. S. O.. <Kərbəlayı Qubad:> Ağanın kefi, əhvalı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kef-damaq — bax kef 2 ci mənada. ◊ Kef(də) damaqda olmaq – bax kefdə olmaq («kef»də). O vaxt xanların dəmi hələ saz idi, xanlar gələcəklərini bilməyib, öz keflərində damaqlarında idilər. E. Sultanov. Kefə damağa baxmaq – bax kefə baxmaq («kef»də). Əziziyəm… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • damaklı — sf. Damağı olan Birleşik Sözler damaklı diş kara damaklı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • damaklı diş — is. Damağı ile birlikte hazırlanan takma diş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • damaksız — sf. 1) Damağı olmayan 2) is. Sivri uçlu balıkçı iğnesi 3) mec. Tat alma duyusu zayıflamış olan veya bu duyuyu tamamen yitirmiş olan (kimse) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • damaqsızlıq — is. dan. Damağı olmama, kefsizlik, bikeflik, küskünlük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dimağ — is. <ər.> Beyin. // məc. Ağıl, şüur. Mey gərçi səfa verər dimağə; Axdığı üçün düşər əyağə. F.. Bu sözlər Tanyaya olduqca təsir etdiyindən, onun qəlbində, dimağında bir dəyişiklik törətdi. A. Ş.. Murad gözlərini açdı. Ayağa qalxdı, dimağına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kasa — is. <fars.> 1. Çini, büllur, saxsı və ya metaldan qayrılmış ağzıgen qab. Mis kasa. Çini kasa. Kasaya xörək tökmək. Bir kasa su. – Axşam çay ortalığa gələndə gənə bir kasada qaynar süd ortalığa gəldi. C. M.. Kənd uşaqları əllərində badya,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.