çekişmek

münakaşa etmek

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çekişmek — nsz, le 1) İki yönünden karşılıklı çekmek Halat çekişmek. 2) Bir şeyi birbirine karşı çekmek Bıçak çekişmek. 3) Aralarında ad, niyet, kâğıt veya piyango çekmek Kura çekiştiler. 4) mec. Ağız kavgası etmek Seninle çekişmek lazım, büyük hareketlerin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çekişmek — nokta koymakta yardım ve yarışetmek II, 107 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • can çekişmek — 1) ölmek üzere bulunmak Gerçi bir yanda karısı can çekişirken öbür yanda onun rakı içmesi doğru bir hareket değildi. R. N. Güntekin 2) sona ermek, tükenmek, bitmek Yazdığım satırlara bakarsanız manevi varlığımın can çekiştiğini görürsünüz. H. E.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maraza aramak — çekişmek, olay çıkarmak için bahane aramak İkinci yarıda herkesin dili bir karış dışarı çıktığı, maraza aradığı, çamurlaştığı zaman, seninki, oyuna yeni girmiş gibi terütaze koşar durur. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MÜNAKAŞA — Mücadele. Münazaa. Karşılıklı sözle çekişmek. Bir mes eleyi sormayı çok ileri götürerek çekişmek. (Bak: Hakperest)(Hadis i Şeyheyn in ittifakına alâmet olan işaretiyle bir hadis bana gösterildi. Hadis midir, değil midir? sual edildi.Ben dedim :… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • can — is., Far. cān 1) İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık 2) Yaşama, hayat Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım. R. N. Güntekin 3) Güç, dirilik Her şeyde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cenkleşmek — nsz, le 1) Savaşmak 2) mec. Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek Sadrazamın kapısındaki dilsizlerle cenkleşirken yardıma yetişen yavere... H. C. Yalçın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çekişme — is. Çekişmek işi Bütün çekişmelerin dışında kalmayı da becermiştir. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • itişmek — nsz, le 1) Birbirini itmek 2) Birbirini iterek şakalaşmak 3) mec. Çekişmek Bana yardımcı olmaya çalışan bu adamla itişmekten vazgeçiyorum. A. Kulin Birleşik Sözler itişe kakışa Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller itişip kakışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nezetmek — i, der, esk., Ar. nezˁ + T. etmek 1) Koparmak, çekip almak Bu hakkı benden nezedemezsiniz. 2) nsz Can çekişmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.